Gizlilik Politikamız

Gizlilik Politikamız

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ:

İNTERNET SİTESİ, üyelerine daha nitelikli ve güvenilir hizmet verebilmek amacıyla üyelik aşamasında ve İnternet Sitesini kullanırken kullanıcılardan, Üyelerden bazı kişisel bilgilerin (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta adresiniz vb.) verilmesini talep etmektedir. İNTERNET SİTESİ sistemlerinde toplanan bu bilgiler, Üyelerin İNTERNET SİTESİ’nden ve İnternet Sitesi hizmetlerinden en iyi ve güncel şekilde faydalanmasını sağlamak, haber, kampanya, yeni ürün içerikleri, tanıtım, reklam ve benzeri duyurulardan haberdar olmaları amacıyla ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, Üye tarafından istenmeyen e-postaların/bilgilerin filtrelenebilmesi, paylaşımların, gönderilerin Üye’nin belirlemiş olduğu tercihlerine göre yönetilebilmesi amacıyla İNTERNET SİTESİ bünyesinde kullanılmaktadır.

Üye’nin İNTERNET SİTESİ ve Web portalı ile paylaşmış olduğu kişisel bilgiler bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. Şahıslar ile paylaşılmaz.

Üye, kişisel bilgilerinin İNTERNET SİTESİ tarafından bu koşullar ile kullanılmasını ve saklanmasını kabul eder. Üye, İNTERNET SİTESİ İnternet Sitesi üzerinden vermiş olduğu e-posta adresine İNTERNET SİTESİ ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olması amacıyla İNTERNET SİTESİ tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini, ve bu iletilerin belirlemiş olduğu tercihler bazında yapılacağını kabul eder. İNTERNET SİTESİ tarafından gönderilen bu ticari elektronik iletileri almak istemiyor veya almayı onaylamıyor ise Üye, gönderilen ticari elektronik iletide yer alan ‘E-bülten listesinden çıkma’ seçeneğiİnternet Sitesine bildirir.

İNTERNET SİTESİ, üyelik formlarında Üyelerden talep ettiği kişisel bilgileri, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmaz, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz.

Üye’nin kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilir.

Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda ve bunlarla sınırlı olmayan benzeri diğer hallerde İNTERNET SİTESİ, Üyelerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İNTERNET SİTESİ, İhtiyaca göre kotaları artırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. İNTERNET SİTESİ üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı İNTERNET SİTESİ sorumlu tutulmayacaktır. İNTERNET SİTESİ kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. İNTERNET SİTESİ üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin İnternet Sitesi'ne eklediği mesaj, şiir, haber, dosya, video web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. tüm eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde İNTERNET SİTESİ tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde Üye, İNTERNET SİTESİ'den telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir. Üyeler başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Üyeler sadece telif hakları kendisine ait olan İçeriği sisteme yükleyebilir. Eğer Üye, fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan yazı, fotoğraf, resim, logo, video ve sair içeriği, söz konusu eser ve hak sahiplerinin izni olmaksızın sisteme yüklerse, İNTERNET SİTESİ ihlale konu olan İçeriği derhal yayından kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren üyelerin üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden üyeler, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki ve cezai olarak bizzat sorumludurlar. İNTERNET SİTESİ, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

İNTERNET SİTESİ, başka internet sitelerine link verebilir. Link verilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerin doğruluğu İNTERNET SİTESİ tarafından garanti edilmemekte ve link verilmesi, link verilen web sitelerinin içeriğinin İNTERNET SİTESİ tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Üye, link verilen internet sitelerinin içeriklerinden İNTERNET SİTESİ'in sorumlu olmadığını kabul eder. Bu sitelerin kullanımı veya içerikleri nedeniyle ya da sağlanan hizmetler nedeniyle doğabilecek her türlü zarardan üye'nin kendisi sorumludur. İNTERNET SİTESİ, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman http://uyeler.İnternet Sitesi.com.tr/yardim/uyeliksozlesme.htm adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Servisler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir. Bu sebeple, kullanıcılara, üyelere siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir. İNTERNET SİTESİ üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. İNTERNET SİTESİ ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı İNTERNET SİTESİ’ne aittir. Üye, silinen kayıtlarla, saklanmayan, yedeği alınmayan bilgi ve belgelerle ilgili olarak yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürerek İNTERNET SİTESİ’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını, İNTERNET SİTESİ’ne bir kusur atfetmeyeceğini, ceza sorumluluğu yükletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

↑ Yukarı