Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

SÖZLEŞMENİN AMACI:

İşbu sözleşme OTO KİRALAMA WEB PORTALI’nın sunduğu İnternet Sitesinden faydalanan aşağıda tarif edilen üye ve kullanıcılar ile OTO KİRALAMA WEB PORTALI arasındaki kullanılması koşullarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

 

TANIMLAR:

İşbu sözleşmede ifade edilen:

İnternet Sitesi                 : www.rentcar.com.tr isimli alan adı ve www.rentoto.com.tr isimli alan adı  ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan OTO KİRALAMA WEB PORTALI’na ait İnternet Sitesi,

Üye                                   : İnternet Sitesi dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve tüzel kişiler,

Üyelik                         : Web Portalı’nın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen rentcar firması olan gerçek veya tüzel kişi  tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve İNTERNET SİTESİ tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır.

Üyelik işlemi tamamlanmadan bu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Kullanıcı                          : İnternet Sitesi’ne on-line ortamdan erişen gerçek veya tüzel kişiyi

            İfade eder. 

İNTERNET SİTESİ TARAFINDAN SUNULACAK HİZMETLER:

Portföyünde kiralık araç bulunan özel ve tüzel kişilere ait rentcar firmalarının araçlarının kullanıcıların bilgilerine sunulması için bağlantıyı kuracak web portalı sistemini oluşturur.

 

İNTERNET SİTESİ ÜYELİK SİSTEMİ:

Üye, İnternet Sitesi’ne üye olmak isterse, önce İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt eder. Üye olmayı kabul ettiğinde sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

Üye, İnternet Sitesi üzerindeki bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu, kendisinin belirleyeceği bir "Kullanıcı Adı olarak e-mail adresi" ve "Şifre"ye sahip olur.

"Kullanıcı Adı" Üye'ye özeldir ve aynı "Kullanıcı Adı" iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Firmanın birden fazla merkez/şubesi varsa her biri için ayrı e-mail adresi(kullanıcı adı) kullanılır. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamiyle kullanıcının sorumluluğundadır. İNTERNET SİTESİ, Üye’nin şifre kullanımı ile ilgili kullanıcı hataları sebebiyle doğacak problemlerden sorumlu değildir. Şifresini üst üste 3 kez yanlış giren kullanıcı "Şifremi Unuttum" bölümüne yönlendirilir, ve yeni şifresini tanımlaması için güvenlik adımlarını tamamlaması istenir. Güvenlik adımlarını başarıyla tamamlayan Üye, yeni şifresini tanımlar, ve bundan sonra yeni şifrre geçerli olur.

 

ÜYE'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

-                      Üye, İNTERNET SİTESİ’nın İnternet Sitesi Üyelik Formu'nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

-      İNTERNET SİTESİ’nın web portalı tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının İNTERNET SİTESİ'ya ve/veya İNTERNET SİTESİ'ne lisans veren veya içerik sağlayan kişilere ait olduğunu, fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu, ihlal etmesi durumunda hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağını, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını, 

-     İNTERNET SİTESİ’nın web portalındaki hizmetleri kullanırken ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, İnternet Sitesi'ne eklediği dosyaların ve içeriklerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve İNTERNET SİTESİ'nın bu içeriklerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,


-   İNTERNET SİTESİ'ne zarar verecek veya İNTERNET SİTESİ'ni başka internet siteleri ile uyuşmazlık durumuna getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını, bu sebeplerden dolayı herhangi bir cezai durumun doğması halinde tüm hukuka ve cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

-     Üyelerin hizmetlerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış bir adresin verilmiş olmasından dolayı yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan İNTERNET SİTESİ'nın sorumlu olmayacağını,

-    Web portalında sunulan hizmetlere İNTERNET SİTESİ tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda İNTERNET SİTESİ'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

-     Üye verilerinin İNTERNET SİTESİ'nın ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, ve benzeri durumlardan kaynaklı olarak) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü İNTERNET SİTESİ'nın sorumlu olmayacağını,

-       Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, 
-     İnternet Sitesi üzerinde eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

-         Diğer Üye ve kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

-     Diğer Üye ve kullanıcıların hizmetleri kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

-      İNTERNET SİTESİ hizmetlerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş bilgilerin tamamiyle kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamiyle kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı İNTERNET SİTESİ'dan tazminat talep etmemeyi, İNTERNET SİTESİ'dan izin almadan İNTERNET SİTESİ servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, İNTERNET SİTESİ'nın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde İNTERNET SİTESİ'nın gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, İNTERNET SİTESİ'nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

-                      Mevzuata göre paylaşılması yasak olan bilgileri paylaşmamayı ve zincir posta, yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

-                      Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kötüye kullanmamayı,

-                      Üye "Kullanıcı Adı"yla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

-                      Üyeliğini tek taraflı olarak iptal edilse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği tüm icraatlardan birebir sorumlu olacağını,

-                      Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt etmiştir.

-                      Üyeler hizmetten faydalanabilmek için aidat öderler.

Üyelerin ödeyeceği aidatlar; üye oldukları andaki belirlenen aidatın ertesi yılda (Ticaret Bakanlığı’nca belirlenecek) fiyat artış indeksini aşmayacak şekilde (5 TL nin altındaki artış atılarak, 5 TL nin üzerindeki artış 10 TL ye tamamlanarak) belirlenir.


İNTERNET SİTESİ'NE VERİLEN HAK VE YETKİLER:

İNTERNET SİTESİ web portalını herhangi bir zamanda, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı İNTERNET SİTESİ'nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Durdurulan süre kadar üyelik hakları uzatılmış sayılır.

İNTERNET SİTESİ, İnternet Sitesi hizmetlerinde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle Üye’nin uğrayacağı zarardan sorumlu değildir. İNTERNET SİTESİ, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez. İNTERNET SİTESİ, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

 

GİZLİLİK:

İNTERNET SİTESİ, üyelerine daha nitelikli ve güvenilir hizmet verebilmek amacıyla üyelik aşamasında ve İnternet Sitesini kullanırken kullanıcılardan, Üyelerden bazı kişisel bilgilerin (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta adresiniz vb.) verilmesini talep etmektedir. İNTERNET SİTESİ sistemlerinde toplanan bu bilgiler, Üyelerin İNTERNET SİTESİ’dan ve İnternet Sitesi hizmetlerinden en iyi ve güncel şekilde faydalanmasını sağlamak, haber, kampanya, yeni ürün içerikleri, tanıtım, reklam ve benzeri duyurulardan haberdar olmaları amacıyla ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, Üye tarafından istenmeyen e-postaların/bilgilerin filtrelenebilmesi, paylaşımların, gönderilerin Üye’nin belirlemiş olduğu tercihlerine göre yönetilebilmesi amacıyla İNTERNET SİTESİ bünyesinde kullanılmaktadır.

Üye’nin İNTERNET SİTESİ ve Web portalı ile paylaşmış olduğu kişisel bilgiler bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. Şahıslar ile paylaşılmaz.

Üye, kişisel bilgilerinin İNTERNET SİTESİ tarafından bu koşullar ile kullanılmasını ve saklanmasını kabul eder. Üye, İNTERNET SİTESİ İnternet Sitesi üzerinden vermiş olduğu e-posta adresine İNTERNET SİTESİ ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olması amacıyla İNTERNET SİTESİ tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini, ve bu iletilerin belirlemiş olduğu tercihler bazında yapılacağını kabul eder. İNTERNET SİTESİ tarafından gönderilen bu ticari elektronik iletileri almak istemiyor veya almayı onaylamıyor ise Üye, gönderilen ticari elektronik iletide yer alan ‘E-bülten listesinden çıkma’ seçeneğini kullanır.

İNTERNET SİTESİ, üyelik formlarında Üyelerden talep ettiği kişisel bilgileri, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmaz, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz.

Üye’nin kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilir. İNTERNET SİTESİ, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

- Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda, 
- Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda, 
- Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda ve bunlarla sınırlı olmayan benzeri diğer hallerde

İNTERNET SİTESİ, Üyelerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İNTERNET SİTESİ, İhtiyaca göre kotaları artırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. İNTERNET SİTESİ üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı İNTERNET SİTESİ sorumlu tutulmayacaktır. İNTERNET SİTESİ kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. İNTERNET SİTESİ üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin İnternet Sitesi'ne eklediği mesaj, şiir, haber, dosya, video web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. tüm eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde İNTERNET SİTESİ tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde Üye, İNTERNET SİTESİ'den telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir. Üyeler başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Üyeler sadece telif hakları kendisine ait olan İçeriği sisteme yükleyebilir. Eğer Üye, fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan yazı, fotoğraf, resim, logo, video ve sair içeriği, söz konusu eser ve hak sahiplerinin izni olmaksızın sisteme yüklerse, İNTERNET SİTESİ ihlale konu olan İçeriği derhal yayından kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren üyelerin üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden üyeler, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki ve cezai olarak bizzat sorumludurlar. İNTERNET SİTESİ, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

İNTERNET SİTESİ, başka internet sitelerine link verebilir. Link verilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerin doğruluğu İNTERNET SİTESİ tarafından garanti edilmemekte ve Link verilmesi, link verilen web sitelerinin içeriğinin İNTERNET SİTESİ tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Üye, link verilen internet sitelerinin içeriklerinden İNTERNET SİTESİ'in sorumlu olmadığını kabul eder. Bu sitelerin kullanımı veya içerikleri nedeniyle ya da sağlanan hizmetler nedeniyle doğabilecek her türlü zarardan Üye'nin kendisi sorumludur. İNTERNET SİTESİ, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman http://uyeler.İnternet Sitesi.com.tr/yardim/uyeliksozlesme.htm adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Servisler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir. Bu sebeple, kullanıcılara, üyelere siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir. İNTERNET SİTESİ üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. İNTERNET SİTESİ ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı İNTERNET SİTESİ’ne aittir. Üye, silinen kayıtlarla, saklanmayan, yedeği alınmayan bilgi ve belgelerle ilgili olarak yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürerek İNTERNET SİTESİ’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını, İNTERNET SİTESİ’ne bir kusur atfetmeyeceğini, ceza sorumluluğu yükletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

İNTERNET SİTESİ KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ:

Üye işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda İNTERNET SİTESİ'in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının yürürlükteki mevzuat çerçevesinde muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 

MÜCBİR SEBEPLER:

Yürürlükteki mevzuatta kabul edilen hallere ilave olarak, doğal afet, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, İNTERNET SİTESİ’nın kontrolü dışında, gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

İNTERNET SİTESİ, hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, işbu sözleşmedeki edimlerini ifa ile yükümlü olmayacak; edimlerin tamamen veya kısmen, geç veya eksik ifa edildiği ileri sürülerek herhangi bir biçim ve seviye de sorumlu tutulmayacaktır. Üye bu vb. hiçbir durumu gerekçe göstererek İNTERNET SİTESİ’dan herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

UYGULANACAK HÜKÜMLER:

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle işbu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki mevzuat uygulanacaktır.

 

TEBLİGAT:

Üyenin, İNTERNET SİTESİ’ya bildirdiği elektronik posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal posta adresi olarak kabul edilir. Üye, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri, yazılı olarak İNTERNET SİTESİ’ne bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.

 

YÜRÜRLÜK:

Kullanıcı Kayıt Formu'nu doldurup formun altında bulunan "Kabul Ediyorum" butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini; kendisiyle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

FESİH:

Taraflar dilediği zaman işbu sözleşmeyi sona erdirebilir.

İşbu sözleşmenin telif hakları Oto Kiralama Web Portalı’na aittir.

↑ Yukarı